Over Vos Bewindvoering

Wie zijn wij?

Vos Bewindvoering is een professioneel bewindvoerdersbedrijf in Den Helder met 4 bewindvoerders. Ons kantoor is gevestigd op de 1e etage van een bedrijfunit, gelegen op het industrieterrein Kooypunt aan de IJzergietersweg 4 d te Den Helder.

Bezoek is alleen mogelijk volgens afspraak.

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid.

Maandag t/m donderdag van 09.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur.

Wat doen wij?

Wij werken met de nieuwste online bewindvoerders software voor het beheer van de inkomsten en uitgaven. Deze software heeft een koppeling met de bankrekeningen, zodat geen betaling kan worden gemist. Tevens verzorgen wij de belastingaangiften, vragen bij de belastingdienst de toeslagen aan voor onze cliënten. Bij de desbetreffende gemeente vragen wij bijzondere bijstand aan en vragen wij kwijtschelding aan voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapsbelasting.

Waarom kiest u voor Vos bewindvoering?

Het kiezen van een persoon die de financiële zaken gaat beheren, is een kwestie van “een goed gevoel” hebben met iemand. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen hebben in degene met wie je zaken doet. Als bij het eerste gesprek een goed gevoel bestaat, dan volgt het intake gesprek.

Transparant

Alle zaken die wij doen, zijn controleerbaar. Wij gaan als bewindvoerder met geld van onze cliënten om, dus krijgt de cliënt inzage middels een login in ons bewindvoerdersprogramma van de financiële situatie.

Controle

Als professionele bewindvoerders zijn wij niet alleen aan de cliënten verantwoording verschuldigd, ook de rechter zal ééns per jaar een controle uitvoeren op de gang van zaken. Tevens wordt ééns per jaar door een onafhankelijke accountant een controle op de bedrijfsvoering uitgevoerd.