Privacy

Privacyverklaring

Vos Bewindvoering VOF, gevestigd aan IJzergietersweg 4d 1786 RD Den Helder  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken op twee manieren persoonsgegevens: van onze cliënten en van bezoekers die een formulier invullen op onze website.

Tevens worden persoonsgegevens door ons geverifieerd verstuurd en hebben wij contact met bedrijven over diverse financiële zaken in dossierverband.

Persoonsgegevens van onze cliënten

Van u als cliënt bewaren we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van onze websitebezoekers

Wij verwerken op onze website alleen persoonsgegevens wanneer u een formulier invult en verstuurd.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Waarom we dat doen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te kunnen leveren
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van onze cliënten

Deze bewaren we 7 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd. Die 7 jaar is de termijn waarop we de Belastingdienst bij een eventuele controle gegevens moeten kunnen overleggen.

Wanneer u geen cliënt meer bij ons bent archiveren we uw account in onze administratie en bewaren we alleen nog de noodzakelijke gegevens die we nodig zouden kunnen hebben bij zo’n controle.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website maakt gebruik van cookies

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Onze analytische cookies hebben we zodanig aangepast dat deze informatie anoniem wordt verwerkt. We hebben daarmee wel inzicht in onze statistieken, maar die zijn niet meer te herleiden naar een natuurlijk persoon.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als bewindvoerderskantoor zijn we continue bezig om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze systemen zijn technisch goed beveiligd en up to date.

Organisatorisch hebben we ook maatregelen genomen. Uw gegevens verstrekken we bijvoorbeeld uitsluitend aan bedrijven en organisaties waar u financieel bij betrokken bent.

Deze privacyverklaring is op woensdag 4 juli 2018 voor het laatst bijgewerkt.