Procedure bewindvoering

Het eerste contact met de bewindvoerder

Het eerste contact met de bewindvoerder ontstaat door u zelf, door familie of door instellingen waar u contact mee heeft gezocht. Na dit contact volgt een kennismakingsgesprek waarbij het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal staat .

Is er een klik, dan volgt een intakegesprek. Het is mogelijk dat het intakegesprek gelijk volgt op het kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek kan op ons kantoor, danwel bij u thuis worden gevoerd.

Het intake gesprek

Bij het intakegesprek met de bewindvoerder worden de intake- en aanvraagformulieren ingevuld, een kopie gemaakt van een geldig paspoort of ID-kaart en zal naar uw financiële situatie worden gevraagd. Bewindvoering kost geld. De kosten zijn vastgelegd en staan vermeld op de beschikking van de rechtbank. De bewindvoerder vraagt bijzondere bijstand voor deze kosten en de gemeente bepaald naar aanleiding van de hoogte van het inkomen of de bijzondere bijstand (deels of geheel) wordt toegewezen.

De rechtbank

Na het intakegesprek worden de formulieren verstuurd naar de rechtbank. De rechtbank stuurt u een brief waarin het verloop wordt uitgelegd. Het is mogelijk dat u wordt uitgenodigd om ter zitting bij de Rechtbank te verschijnen. Bij toewijzing van het bewind door de rechter ontvangt u en de bewindvoerder de beschikking, waarin staat dat u onder bewind bent gesteld.

Plan van aanpak

Na het ontvangen van de beschikking begint het “echte werk”.  Alle financiële administratie, geopend of niet-geopend, wordt geïnventariseerd. Alle betrokkenen krijgen een verzoek te melden of er achterstanden zijn, de inkomensverstrekkers wordt verzocht het inkomen op een geopende beheerrekening over te maken en er wordt een budgetplan opgesteld door de bewindvoerder. Nadat de situatie duidelijk is, wordt een plan van aanpak besproken met de betrokkene(n). Als de betrokkene(n) instemmen met het plan van aanpak, wordt het document door de betrokkene(n) en de bewindvoerder ondertekend. Het plan wordt uitgevoerd zoals besproken.

Schuldsanering

Het oplossen van schuldproblemen kan op drie manieren:

  • Met eigen middelen kan 100% van de schulden binnen drie jaar afgelost worden, er zal geen schuldsanering worden aangevraagd.
  • De schulden zijn te hoog om in drie jaar met eigen middelen op te lossen, dan zal een schuldsanering worden voorbereid via de gemeente en de Kredietbank Nederland.
  • De schulden zijn problematisch, dan zal al dan niet vooraf gegaan door een faillissement, een WSNP-verzoek (Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon) worden gedaan bij de rechtbank. Een WSNP-verzoek zal plaatsvinden na het afwijzen van een schuldsaneringsregeling via de gemeente en de Kredietbank Nederland.

Het is mogelijk dat u schulden heeft welke niet in aanmerking komen voor sanering. Of uw schuldenregeling is zonder schone lei beëindigd. Is dit het geval, dan bespreekt de bewindvoerder welk traject dan voor u van toepassing is.